Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας

Η ερμηνευτική ικανότητα μακροοικονομικών μεγεθών στις  αποδόσεις των εισηγμένων εταιρειών ακίνητης περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. (Power Point)

Αλέξης Γεώργιος, Πολίτης Ιωάννης, Γκίνης Ντάνιελ, Γκιντίδης Άρης

Download