Οι Διασυνοριακοί Μετασχηματισμοί των Εταιρειών στο Κοινοτικό Δίκαιο

Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος του Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Πολίτης Αλέξανδρος

Download

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s