Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Η σημασία της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της θυγατρικής εργοδοτικής επιχείρησης στην ατομική σχέση εργασίας στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων (με έμφαση στο γνήσιο δανεισμό εργαζομένων). (pdf)

Πολίτης Αλέξανδρος

Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s